המחול העממי בישראל - שני דורות של יוצאי ארצות דוברות גרמנית

אילה גורן קדמן תרומתם של יוצאי ארצות דוברות גרמנית למחול העממי בישראל ניכרת ובעלת חשיבות רבה . אנסה לציין את פעילותם של אנשים בולטים בני שני דורות של יוצאי ארצות דוברות גרמנית , כמו גם את המניעים ואת הלבטים העיקריים בדרך להשגת המטרות והיעדים . בנושא נכללים שני תחומי משנה שאף על פי שהם נבדלים זה מזה , יש ביניהם יחסי גומלין . תחום אחד הוא ריקודי העם הישראליים , ותחום שני הוא ריקודי העדות , או המחול האתני . עם ריקודי העם נמנים ריקודים שיצירתם החלה רק לאחר הגעתם של חלוצים לארץ ישראל מאז העלייה השנייה , אולם ביתר שאת מתקופת העלייה השלישית ואילך , בעיקר משנות השלושים והארבעים של המאה הקודמת . אלו הם ריקודים עכשוויים הנוצרים ( עדיין ובשפע ) בארץ ( אם כי לא בלעדית ) בידי יוצרים שזהותם ידועה . ריקודים אלו הם חלק מיצירת התרבות העברית החדשה , תרבות האמורה לתת ביטוי ל"זהות ישראלית" ייחודית , לגבש זהות כזו עבור מרבית האכלוםייה היהודית וללכדה סביב ערכים ונכסי תרבות משותפים . תרבות זו נתפסת על ידי יוצריה כישראלית וכללית . מאידך גיסא , ריקודי העדות הנם חלק ממסורות תרבותיות פרטיקולריות שנוצרו במרוצת הד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי