שירה וספרות בארץ - על אלזה לסקר־שילר ואריה לודוויג שטראוס

איטה שדלצקי בדברים שלהלן אדבר על אלזה לםקר שילר ועל לודוויג שטראוס , ואתן להם לדבר בקטעים מתוך יצירותיהם . אתייחס גם לרישומם על השירה ועל המשוררים העברים דרך תרגומי שיריהם וכן מאמרים וספרים שנכתבו עליהם . יהיה זה פסיפס של קולות : קולותיהם של לסקר שילר ושטראוס וקולות המתרגמים ואלה המתארים את דמותם . אלזה לסקר שילר נכחה בספרות העברית זמן רב טרם ביקורה הראשון בארץ , בשנת , 1934 והרבה לפני שחיה בירושלים , משנת 1939 ועד מותה בינואר . 1945 אורי צבי גרינברג , שפגש אותה בברלין בתחילת שנות העשרים של המאה הקודמת , היה בין הראשונים שתרגמו את שיריה לעברית . בשנת , 1926 לכבוד יום הולדתה החמישים כביכול ( לםקר שילר נולדה בשנת 1869 אך הכריזה ששנת הולדתה היא , ( 1876 כתב עליה גרינברג מסה ארוכה בעיתון "דבר" תחת הכותרת "דבורה בשנייה . " הוא ראה בה משוררת נביאה עברייה השבויה בגלות . גרינברג עצמו שאב משירתה של לסקר שילר . כך למשל היהודים הפראים בשירתו , מקורם n , wilde juden כגון שאול המלך ב " בלדות העבריות" של לסקר שילר . באופן כללי , יש לציין כי חלק מסיפורי האהבה והרומנים הקשורים אליה , היה בהם גם עניי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי