ברלין־ירושלים - גיבורי התרבות

גדעון עפרת זה הסיפור על אנה , ליאופולד , הרמן , רודי , זיגפריד , היינץ , מכס , איזידור וחבריהם - אלה ששמותיהם הגרמניים מסגירים את מוצאם התרבותי . כלומר , זהו הסיפור על א ' טיכו , ל' קראקאואר , ה ' שטרוק , ר ' להמן , ז ' ( שלום ) סבא , ה ' ( דוד ) גומפל , מ ' ( מרדכי ) בתנשטיין ( ארדון , ( א י ( יצחק ) אשהיים וכל השאר : אפוס גרמני יהודי ארץ ישראלי מפואר , ומזווית אחרת - טרגדיה גרמנית ארץ ישראלית , גם אם חלק ניכר מגיבורינו נולדו בפולין ( יוסף בודקו יליד פלונםק , מרדכי ארדון יליד טוכוב ) או באוסטריה ( אנה טיכו וליאופולד קראקאואר , מוצאם מווינה ) או באוקראינה ( מירון סימה נולד בפרוסקורוב ) או ברומניה ( יעקב אייזנשר הגיע מצ ' רנוביץ . ( ואף על פי כן , סוגה ( ז'נר ) גרמנית , אנחנו אומרים , ומתכוונים לגל של תרבות גרמנית , חינוך אמנותי גרמני , תודעה אמנותית גרמנית , שהובאו לחופי ארץ ישראל בשנות השלושים בעיקר על ידי אלה שכונו כאן יקים , גם אם חלקם לא היו יקים במובן הצר של המונח . " ציוני היטלר " הם פליטי המהפך הנאצי בגרמניה של תחילת שנות השלושים . התאריכים ידועים : - 1932 סגירת ה " באוהאום " בב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי