יזמים עולי מרכז אירופה בכלכלת ארץ ישראל

נחום גרוס גורמים שונים הקשו על פעילותם הכלכלית של עולים ממרכז אירופה . חלקם אופייני למהגרים בכלל , וחלקם ייחודיים לבאים ממרכז אירופה . נמנו עמם בעיות ההסתגלות לשפה זרה וקשה ולתרבות אחרת , הצורך להשלים עם ירידה ברמת החיים וברמת התרבות הציבורית וריחוקם של מרבית העולים האלה ממסורת ותרבות יהודיות ומהאידאולוגיה הציונית ' . ואכן , היו עולים שעד סוף ימיהם לא הצליחו לשלוט בשפה העברית , אולי גם מחוסר מוטיבציה מספקת , בפרט אם גרו בשכונה יקית או ביישוב כפרי שרובו יקים . קושי מיוחד הציבו הפער בין המנטליות של עולי מרכז אירופה לבין זו של הוותיקים - עולי מזרח אירופה והמזרח התיכון - והשוני בסדרי השלטון והמשפט של המערכת המנדטורית הבריטית . היקים נטו למקצוענות ולשיטתיות והעדיפו גישה מעשית ועניינית על אידאולוגיה . דבקותם בתרבות ובדפוסי החשיבה שהורגלו בהם הביאה עליהם זלזול ולגלוג , בעוד הם חושבים את הוותיקים לחסרי תרבות ובחלקם לחסרי יושר . גורמים אלה הכבידו במיוחד על פעילות יזמית , ונוספו להם השוני בנוהגי הפעילות העסקית , יוקר האשראי ונטיית המוסדות הציוניים להפלות יזמות פרטית לרעה . מצד ממשלת ארץ ישראל המ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי