בפרימטר של אירופה - על מורשת יהודית־גרמנית ועל אסטרטגיה נגדית

יותם חותם ה " בלאו וייס " הייתה תנועת הנוער היהודית הגדולה בגרמניה של תחילת המאה העשרים . היא צמחה כידוע בהשפעת תנועת הנוער הגרמנית ה " וונדרפוגל , " ועם הזמן עברה "ציוניזציה . " עם זאת , במידה רבה הבלאו וייס אינה סיפור של הצלחה . התנועה פעלה כארבע עשרה שנה בלבד , התפרקה עד אמצע שנות העשרים ופוזרה ביוני . 1926 בשיאה מנתה לא יותר מכ 3 , 000 חברים רשומים ( פחות מאחוז מארבעים ואחד אלף חברי "התאחדות ארגוני הנוער היהודיים בגרמניה " של סוף מלחמת העולם הראשונה . ( ניסיונות הבוסר של קבוצות בלאו וייס להיאקלט בארץ בשנות העשרים - הן של " קבוצת צבי " הן של הסדנאות השיתופיות - לא צלחו . "קבוצת צבי " פורקה בשנת , 1924 לאחר פרישה מקיבוץ בית אלפא ומאבק בביצות יגור . הסדנאות השיתופיות פשטו רגל ( אף על פי שהנהיגו שכר דיפרנציאלי , ( ורובדיהן התפזרו . הדוגמאות האלו ד , ן עדות פרטית לנקודה כללית יותר : נוער יהודי מהמדינה הגרמנית לא היה מרכיב מרכזי מבחינת כמותו בתנועות הנוער , בהתארגנות "החלוץ , " בהקמת ההתיישבות החקלאית , באחיזה בקרקע . מספר ההתיישבויות שהוקמו על יסוד תנועות הנוער מגרמניה ושהחזיקו מעמד זע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי