יקים - גלגוליו של כינוי

דן דינר מה פירושה של המילה יקים ? זהו כינוי עממי ליהודים גרמנים , הנושא במידת מה משמעות של גנאי . כפי שקורה רבות בחיי היום יום הישראליים ובשפה השגורה בהם , המושג נותק ממשמעותו המקורית . עם זאת , אופן השימוש בו בהשאלה עדיין שומר על מהותו . בהקשר הישראלי התנתק כינוי הייחוס "יקי " ממושאו המקורי , ועתה הוא מתאר לא רק "יהודים גרמנים " במובנו הצר של הביטוי . בעיון מעמיק מתברר שמדובר בעצם בתכונות שנהוג לכנות "ערכים מדרגה שנייה . " תכונות אופי אלו כרוכות בהתנהגות חברתית המאופיינת בין השאר בדייקנות , בקפדנות ובאמינות . תכונות "יקיות " כאלה , שחדלו בינתיים לתאר דווקא יהודים גרמנים , יקים , מצביעות על מהותו של המושג , אשר גם קודם לכן נשא משמעות אמביוולנטית . מבחינה היסטורית , נראה כי לא די בכך שהיקים היו יהודים דוברי גרמנית שכבר במאה הי"ט הלכו בדרכה המיוחדת של האמנציפציה היהודית בארצות הגרמניות . על עובדה זו נוספו תודעתם העצמית , שנטבעה בתקופה זו , ותכונות האופי שלהם , שעוצבו על ידי הידמותם התרבותית לסביבה הגרמנית . אלה התאימו לערכים מדרגה שנייה כגון דייקנות , קפדנות ואמינות , שהיו מרכיבים משמעות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי