1933 - סגירה ופתיחה

צבי בכרך בדברים התמציתיים המובאים כאן בכוונתי להגיב לדברי משה צימרמן שלעיל ולהראות שעבור חוקרים חשובים בתחום , השיפוט של ציוני גרמניה לפני עליית הנאציזם ואחריה זהיר בהרבה מזה השגור אצלו . משה צימרמן קובע בדבריו ש " הישגי הציונות הגרמנית היו קשורים מאז עליית היטלר לשלטון בשיתוף פעולה עם אותו שלטון שהעדיף את הציונים [ ... ] לשם 'פתרון בעיית היהודים . "' מתוך דבריו בוקעת נימה של ביקורת כי למינוח "שיתוף פעולה " ישנה קונוטציה שלילית . השאלה היא : האם אפשר לדבר על "שיתוף פעולה ?" האם הובנה אל נכון כוונתם של הציונים הגרמנים ? הייתי רוצה לצטט מדברי פטר גיי , ( Peter Gay ) שקובל על המבקרים את היהודים דאז משום שאלה לא טרחו כלל להבין את מצבם המיוחד של היהודים הגרמנים : ... עצרתי לרגע להרהר במה שכתבתי . לא היינו טיפשים , לא כל כך שוגים באשליות , לבטח לא כה בוגדניים כפי ששפטו אותנו בדרך כלל יהודים אחרים ... לאחר שנים של הרהורים בעניין זה נותרתי משוכנע שמבקרינו מעולם לא הבינו לאשורן את הדילמות של שנות השלושים ; מרביתם מעולם לא טרחו לנסות ולהבין אותן ' ... גם ההיסטוריון שאול פרידלנדר , בספרו החשוב על...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי