הדרך הייחודית של מנהיגי הציונות בגרמניה

אברהם ברקאי דווקא בשנים האחרונות של הרפובליקה הויימארית החריפו הניגודים הפוליטיים בין ה"אגודה המרכזית של אזרחי גרמניה בני דת משה" Centralverein deutscher ) , staatsburger judischen Giaubens בקיצור : , cv ולהלן האגה " מ ) לבין התנועה הציונית הגרמנית , וזאת דווקא בשעה שתהליך שידוד המערכות הרעיוניות בשתי התנועות הביא להתקרבות גישותיהן העקרוניות ביחס לתוכן הזהות היהודית , והסכנות שארבו ליהודי גרמניה תבעו את הגברת הסולידריות היהודית . הסיבה הראשונה לסתירה זו הייתה נעוצה במאבקים הפוליטיים על הנהגת הקהילות , שהחריפו בשנים , 1930-1926 אחר שהציונים הצליחו להשיג את הרוב בקהילת ברלין על ידי התחברותם לארגוני היהודים יוצאי מזרח אירופה וליהודים הדתיים האורתודוקסים בקהילה . הרב הליברלי פליקס גולדמן , ממנהיגי האגה"מ , שתמך בשיתוף פעולה עם הציונים ועם " קרן היסוד , " הציג לדוגמה בפני ציוני גרמניה את גישתם השונה של חבריהם לדעה בארצות הברית , שם אין הציונים חוברים במאבקיהם הפוליטיים לאורתודוקסים ואינם מטפחים פולחן של האדרת יהדות מזרח אירופה . "גם לא פוגשים שם את התפיסה שיש לשמר ולטפח את הייחוד התרבותי של...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי