ציוני גרמניה - מבימאים מבחירה לשחקנים בעל כורחם

גיא מירון " הציונות היא פעולה שבה אנו הננו הבמאים ואילו יהודי מזרח אירופה הם השחקנים ' . " משפט זה , שאמר פרנץ אופנהיימר לקורט בלומנפלד במפגש הראשון ביניהם בקונגרס הציוני בהמבורג בשנת , 1909 צוטט בידי בלומנפלד בזיכרונותיו , שנכתבו כמחצית המאה מאוחר יותר בירושלים . בלומנפלד ציטט את הדברים כחלק מניסיונו להבהיר את הפער בין הדור הראשון של הציונות הגרמנית - שאופנהיימר נמנה עם הדמויות הבולטות שבו - לבין הדור השני שלה , דורו שלו , ששנים מעטות אחר כך הפך לכוח המוביל בציונות הגרמנית . תזת החלוקה של ציוני גרמניה לשניים או אפילו לשלושה דורות , שוותיקי התנועה הציונית בגרמניה הרבו להתייחס אליה , הפכה ליסוד מרכזי בהיסטוריוגרפיה של הציונות הגרמנית , ואין ברצוני לחלוק עליה . עם זאת , ברצוני לנסות ולהדגיש יותר את המשותף בין הדורות הללו , יסודות מסוימים האופייניים לציונות הגרמנית בכללה ונובעים מנקודת המוצא שלה כחלק מהסביבה הפוליטית והתרבותית שבה התפתחה . השאלה המרכזית שאדרש אליה נוגעת ליחסם של ציוני גרמניה למתח בין הבימאות והשחקנות בתודעתם - האם וכיצד הפרויקט הציוני שבו הם נוטלים חלק עתיד לשנות את חיי ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי