האם הייתה גרמניה מולדת הפלורליזם הדתי היהודי?

מרדכי ברויאר האם פלורליזם דתי הוא תופעה חיובית או שלילית ? אם הכוונה למציאות של היום הרי התשובה תלויה בנשאל . הגישה האורתודוקסית תשלול , מן הסתם , את הפלורליזם הדתי , כלומר את זכותם של זרמים דתיים שונים לקיום , ותתבע זכות קיום ייחודית לאורתודוקסיה . שאר הזרמים , שהם מיעוט זניח במדינת ישראל , ידגלו , יש להניח , בגישה פלורליסטית מובהקת . במסורת היהודית קיימת נטייה חיובית ניכרת כלפי הפלורליזם . כל עוד מטרותיהם של חיי הדת - דהיינו יראת שמים , קבלת עול מלכות שמים , אמונת חכמים , קיום מצוות , ניהול חיי צדק ויושר - היו מקובלות על הכול יכלו הדרכים להיות חלוקות , ואיש לא הטיל דופי בכך . בין יהודי ארץ ישראל ויהודי בבל בתקופת האמוראים והגאונים היו הבדלים ניכרים במנהגי דת שונים ובדרכי לימוד התורה . יהודי ספרר ויהודי אשכנז נבדלו אלה מאלה לא במעט בחיי הדת והקהילות . חסידים ומתנגדים התגברו לאחר כמה דורות על המתחים שביניהם וכיבדו אלה את אלה מתוך הערכה הדדית . כאמור , הצד השווה בין הקבוצות השונות היה קבלת עול מלכות שמים ואמונת חכמים , וזה היה הגשר שאיפשר מעבר פלורליסטי לכל עבר . אחדות זו נפרצה עם ההשכל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי