התבוללות מדעת ושלא מדעת

מרדכי ברויאר האם הדייקנות המיוחסת ליקים היא דוגמה טיפוסית להתבוללותם בתוך סביבתם הנכרית ? אם זהו מקרה של "התבוללות " נמצאנו למדים שמגמת ההתבוללות בין יהודי גרמניה , שורשים עתיקים לה , כי בקובצי מנהגי אשכנז מימי הביניים יש לכך דוגמאות רבות ומגוונות . אביא אחת מהן : במנהגי מהרי " ל , רבה של מיינץ במאה החמש עשרה , נאמר שאם חג השבועות חל ביום ראשון מקפידים להחליף במוצאי שבת את הפרוכת ( שעל ארון הקודש ) של שבת בפרוכת של יום טוב . אכן , פרשו פרוכות מיוחדות לחול , לשבת , לראש חודש , לחגים , לחול המועד , לימים נוראים ועוד . הקפדה דייקנית שכזאת לא הייתה ידועה לרוב מחוץ לגרמניה . מקרים כאלה של "התבוללות " היו ועודם שכיחים בכל עדות ישראל . לדוגמה : בארצות האםלאם נהגו יהודים לחלוץ את נעליהם בכניסתם לבית הכנסת . אין למנהג זה רמז במקורותינו , אך אפשר ששורשו בחליצת המנעלים בבית המקדש . לאמתו של דבר , יש כאן חיקוי למנהג המוסלמים , החולצים את נעליהם לפני כל תפילה . חיקוי זה קיבל סנקציה הלכית מפיהם של מורי הוראה שפסקו שאל להם ליהודים להיראות בעיני הגויים כפחות "דתיים" מהם . מאותו נימוק אסר הרב דוד צבי ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי