יהודי גרמניה כמודל למודרניות?

מיכאל ברנר הדיון סביב שאלת ההגדרה של יהודי גרמניה נוגע בסוגיות של התבוללות ואסימילציה . ברצוני להוסיף לדיון את שאלת ה " מודל . " האסימילציה משמשת לנו כאן כמודל . כשאנו עוסקים באםימילציה אין הכוונה לכזו הגורמת לביטול אופייה של קבוצה מסוימת אלא למה שמכונה היום בצפון אמריקה בשם " אקולטורציה , " כלומר חיבור בין מספר תרבויות , למשל תרבות יהודית ותרבות הסביבה . אם נשאל איזה מודל עומד לנגד עינינו ביהדות של העת החדשה ניתן להציב שתי אפשרויות : . 1 יהדות גרמניה או מערב / מרכז אירופה , וכאן כוונתי בעיקר לגרמניה . . 2 יהדות מזרח אירופה . במבט לאחור , אני סבור שניתן להביט על יהדות גרמניה ההיסטורית כמודל ליהדות אמריקה . יהדות מזרח אירופה , לעומת זאת , משמשת במישורים שונים , בעיקר בתחומי התרבות והדת , כמודל ליהדות ארץ ישראל ומאוחר יותר מדינת ישראל . ניתן להציג זאת באמצעות שני תחומים : הדת והספרות . בתחום הדת משתמשת יהדות אמריקה הנוכחית במודל של יהדות גרמניה של המאה התשע עשרה . ביהדות אמריקה יש שלושה זרמים : רפורמים , קונסרבטיבים ואורתודוקםים מודרנים , וכולם , מקורם בגרמניה של המאה התשע עשרה . במזרח א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי