ההיסטוריה של יהודים גרמנים בין מרכז אירופה והמזרח התיכון

משה צימרמן , יותם חותם ליהדות גרמניה דימוי של קהילה יהודית מתבוללת טרם הגירתה לארץ ישראל ושל קהילה שאינה מסוגלת להתבולל בארץ ישראל משהיגרה אליה . על פי שגרת דימויים זו , בהיותם של יהודים אלה , המכונים יקים , "יותר גרמנים מגרמנים , " הם שאפו להיטמע בחברה הגרמנית , אך סירבו או שלא יכלו להיטמע בחברה היהודית הארץ ישראלית לאחר שהחברה הגרמנית הקיאה אותם מקרבה . דימוי זה הטיל עול כפול על היקים שבארץ היהודים : על פי התפיסה הציונית הייתה ההתבוללות אויבתו המובהקת ביותר של העם היהודי או הלאום היהודי . שימוש במונח החריף עוד יותר - טמיעה כלפי קבוצה מסוימת , היה בו כדי להטיח בה אשמה של ממש . ואשמה כזאת אכן דבקה ביהודי גרמניה על פי התפיסה השגורה . מאידך גיסא , כור ההיתוך בישראל היה , על פי התפיסה הציונית בארץ ישראל , משאת נפש , ומשהתברר כי היקים אינם מתלהבים מתהליך ההיתוך הם הפכו מוקד לביקורת בתוך החברה הישראלית . לא פלא שתוצאת דימוי זה של היקים , יהודי גרמניה , יצרה בקרב קבוצה זו בארץ היהודים מבוכה , תסכול ונטייה לאפולוגטיקה . גם למגמה האפולוגטית היו שתי פנים - אלה המכוונות לגרמניה ואלה המכוונות לאר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי