תוכן העניינים

11 פתח דבר 13 משה צימרמן ההיסטוריה של יהודים גרמנים בין מרכז אירופה יותם חותם והמזרח התיכון שער ראשון : זהות יהודית גרמנית . 1 אסימילציה , ייחוד , ציונות 19 עמוס אילון ייחודה של יהדות גרמניה 28 שולמית וולקוב האם היו יהודי גרמניה מודל של התבוללות ? 32 מיכאל ברנר יהודי גרמניה כמודל למודרניות ? 35 מרדכי ברויאר התבוללות מדעת ושלא מדעת 39 מרדכי ברויאר האם הייתה גרמניה מולדת הפלורליזם הדתי היהודי ? 43 יפעת וייס "מקום שיש בו דיסטנס , לא תקום בו אהבה : " יהודים וגרמנים לפני ואחרי 49 מריה גירלינגר הניב הווינאי מול "הגרמנית התקנית " - על שפתם של היקים האוסטרים 55 גיא מירון ציוני גרמניה - מבימאים מבחירה לשחקנים בעל כורחם 60 אברהם ברקאי הדרך הייחודית של מנהיגי הציונות בגרמניה 65 חגית לבסקי ייחודה של ציונות גרמניה 69 שלי זר ציון מסטודיו עברי לתאטרון לאומי - הטרנספורמציה של " הבימה" בברלין : 1933 . 2 בין השמשות 79 משה צימרמן - 1933 שנת המפתח 83 צבי בכרך - 1933 סגירה ופתיחה שער שני : - npj זהות יהודית גרמנית בהגירה . 1 זהות מהגרת  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי