בין המולדת היקים במחוזותיהם

ביו המולדות היקים במחוזותיהם ביו המולדות היקים במחוזותיהם עורכים משה צימרמן יותם חותם מרכז זלמן שזר מרכז קבנר לתולדות ישראל להיסטוריה גרמנית  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי