רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים

אבארנה , היהודים בצרפת Carlo Avarna di Gualtieri , 'Gli ebrei e I ' occupazione — italiana in Francia ' , Nuova Antologia , gennaio 1962 , pp . 245-248 אבארנה , שליחות בווישי idem , 'Una missione presso il governo di Vichy ' , ibid ., — gennaio-aprile 1958 , pp . 79-88 אביטבול , יהדות צפוךאפריקה—מיכאל אביטבול ( עורך , ( יהדות צפון אפריקה במאות י"ט , כי , ירושלים תש"ם . אביטבול , יהודי צפון-אפריקה — הנ"ל , יהודי צפון-אפריקה במלדומת העולם השנייה , ירושלים תשמ"ו . אבץ , זכרונות Otto Abetz , Das Offene Problem . Ein Ruckblick aufZwei Jahrzehnte — Deutscher Frankreichpolitik , Koln 1951 אבץ , מבית כלא idem , D ' une prison , Paris 1949 — אבץ , תזכיר idem , Petain et les Allemands . Memorandum a" Abetz sur les rapports — Franco-Allemands , ed . Gucher , 1948 אברהמי , עדת הגראנה — יצחק אברהמי , 'עדת הגראנה בתוניס לאור פנקסיה : המאבק על האוטונומיה , ' מ' אביטבול ( עורך , ( יהדות צפון אפריקה במאות י"ט , , 'כ ירושלים תש"ם , עמ' סד-צה . אג'רון , התנועות הלאומיות במגרב Charles-Robert Ageron , 'Les...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי