צ'יאנו מודיע לקונסול בתוניס, שממשלת גרמניה הורתה לנציגיה במקום לסייע לו במילוי תפקידיו בכל הנוגע להגנה על המושבה האיטלקית‭',‬וככלל זה על הלא ארים' ‭11)‬ בדצמבר ‭(1942‬