ב. היהודים בתוניסיה: בין שבט לחסד

המשא ומתן על מצבם ועל גורלם של יהודי תוניסיה בעלי האזרחות האיטלקית , לאחר הנחיתה של כוחות 'הציר / התנהל עתה רובו ככולו עם הנציגים הגרמנים , אם בתוניסיה עצמה אם ברומא ובברלין . ממשלת וישי שוב לא היתה צד בעניין . ואילו לשלטונות הצרפתיים בפרוטקטורט לא היתה שום שליטה על הצעדים שנקטו הגרמנים נגד היהודים , ולכל היותר היה בידיהם להתערב למען יחידים , בעלי מעמד חברתי או כלכלי , או בעלי זכויות מיוחדות כלפי צרפת . צעדיהם הראשונים של הגרמנים נגד יהודי תוניסיה ופנייתם הדיפלומטית הראשונה של האיטלקים למען אזרחיהם היהודים נעשו בעת ובעונה אחת , כפי הנראה בלא קשר סיבתי ביניהם , כשבועיים אחרי נחיתת כוחות 'הציר . ' ב 23 בנובמבר 1942 אסרו הגרמנים אחדים מראשי הציבור היהודי בעיר תוניס : את יושב ראש הקהילה מ' בורג'ל ( Moise Borgei ) ואת חתנו , את יושב הראש לשעבר של הקהילה פ' סממה Felix ) ( Semama ואת גיסו , ואת ז' צ'יטאנובה , ( Jacques Cittanova ) אשר שימש קונסול פינלנד במקום . מן הדיווח הראשון לאחר הנחיתה , ששיגר הקונסול סילימבאני למשרד החוץ ב 30 בנובמבר , למדים שבאותם הימים נאסר גם אזרח איטלקי , הרופא אוג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי