ראש המטה הכללי מודיע למשרד החוץ שנעשו כל ההכנות להעברת המופתי הירושלמי ו'היחידה הצבאית הערבית' לתוניסיה