פרק אחד־עשר תחת עולם של צבאות 'הציר' (נובמבר 1942 - מאי 1943)