ב. החקיקה האנטי־יהודית של ממשלת וישי והחלתה על יהודי תוניסיה

החוקים שחוקקה ממשלת וישי נגד היהודים לא חלו על הארצות שמעבר לים , הכפופות לה במעמד משפטי זה או אחר , שבהן היה הממשל המקומי בעל סמכות חקיקה משלו . אף על פי כן הקפידו שלטונות וישי לגלות את רצונם , שמדיניות האפליה והנישול הכלכלי של היהודים תונהג גם בארצות אלה , ובראש ובראשונה בשלוש ארצות המגרב - מרוקו , אלגייריה ותוניסיה - שבהן היתה אוכלוסייה יהודית 11 בטיוטת החוברת , השמורה אף היא בתיקי משרד החוץ , יש כמה פרטים חשובים שלא הוכנסו לנוסח הסופי , בדפוס , כנראה מטעמי זהירות . הטיוטה נושאת את הכותרת : 'תוניסיה תחת השלטון האיטלקי המקווה , ' ובפרק על היהודים נאמר , בהמשך המשפט על חתרנותם , כי 'הם אלמנטים שיש להרחיק מתוניסיה , גם אם קיבלו אזרחות צרפתית' sono elementi da ) . ( allontanare dalla Tunisia , anche se naturalizzati ואילו בקטע על היהודים האיטלקים יש פיסקה נוספת , האומרת כי 'לגביהם אפשר יהיה להוציא אל הפועל את חוקי הגזע האיטלקיים במתינות מסוימת , תוך הרחבת הסעיף על הזכאות לפטור , ( discriminazioni ) באופן שיכלול גם זכויות שנרכשו בתוניסיה' . ( ASMAE , AP , Tunisia , busta 17 , pp . 64-65 ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי