פרק עשירי בצל מדיניות ממשלת וישי (יוני 1940 - נובמבר 1942)