ג. תוכניות לפינוי היהודים לצפון אפריקה או לשווייץ

בימים שחלפו בין נפילתו של מוסוליני לבין כניעת ממשלת באדוליו העלו אישים יהודים אחדים הצעות ותוכניות שונות למתן פיתרון למצבם המחמיר והולך של הפליטים היהודים בדרום צרפת , על ידי העברתם אל אחת הארצות הניטרליות או אל 23 מאת וידו אל הנציגות בשאמברי 5 , בספטמבר ASMAE , AP , Frantia , busta 80 / 7 , n . ) 1943 . ( 27323 / 18 P . R . 24 מאת א' רוסו אל המטה הכללי , 6 בספטמבר ASMAE , AP , Fmntia , busta 80 / 7 , n . ) 1943 . ( 27477 ראה על כך להלן , סעיף ד , והערות . 62-59 25 מאת א' רוסו אל השגרירות בפאריס 6 , בספטמבר ASMAE , AP , Frantia , busta 80 / 7 , ) 1943 . ( n . 27449 P . R . / 469 אחת הארצות שכבר שוחררו . גם נעשו הצעדים הראשונים להוצאת אחדות מתוכניות אלה אל הפועל . התוכנית הנועזת והידועה מכולן היא זו של הבנקאי היהודי א' דונאטי , אשר הגה את הרעיון של העברת היהודים שבאיזור הכיבוש האיטלקי לצפון אפריקה . הוא פעל בקדחתנות , בשבועות המעטים שעמדו לרשותו , להשגת הסכמתם של הגורמים הבינלאומיים הנוגעים בדבר , וכן להשגת הכלים הנחוצים לביצוע פעולה רחבה ומורכבת זו . לאמיתו של דבר באה יוזמתו של דונאטי ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי