ג. הגרמנים לוחצים לפתרון הבעיה 'בהתאם להשקפתם'

ב 18 במארס , 1943 בסכמו יום גדוש פגישות והחלטות בעניין גורל היהודים שבאיזור הכיבוש האיטלקי בדרום צרפת , העיר הדיפלומט האיטלקי אורטונה ביומנו , כי 'ללא ספק יהיה זה נושא שעוד יידון בהרחבה עם הגרמנים . ' ניבא ולא שיער , שכעבור תשעה ימים בלבד יגיע לרומא מפקד הגיסטאפו בכבודו ובעצמו , היינריך מילר , בשליחותו האישית של הרייכספיהרר של הס"ס , כדי לטפל בנושא האמור ( שכפי הנראה היה חיוני כל כך בעיני ההנהגה הגרמנית למאמץ המלחמה , שאי אפשר היה למעצמות 'הציר' לנצח בה מבלי שיינתן לו פיתרון מיידי והולם . ( ב 27 במארס נתקבל מילר לראיון אצל מוסוליני , בנוכחותם של השגריר פון מאקנזן ושל ראש המשטרה סניסה , והעלה בפניו את 'הבעיה היהודית בשטחי הכיבוש החדשים בצרפת . ' כדרכו השיב מוסוליני בקצרה ובצורה פסקנית ונחרצת : על פי הוראתו האישית שיגרה המשטרה האיטלקית זה לא כבר את המפקח הכללי לוספינוסו לצרפת , ועמו סגן המפקח לוצ'רי וכמה עוזרים נוספים , במטרה לפתור את הבעיה ' בהתאם להשקפה הגרמנית' . ( im deutschen Sinne ) את זאת עליהם לעשות בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה הגרמנית ובמידת הצורך גם עם המשטרה הצרפתית . הנושא ט...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי