ב. מבצע העברת הפליטים היהודים למקומות יישוב בפנים הארץ

פעולתו הראשונה של לוספינוסו במקום מושבו החדש ישן היתה צריכה להיות , הן לפי תוכניתו הן לפי התכנון המוקדם שנעשה במטה הארמיה הרביעית , עריכת מיפקד של הפליטים היהודים שבאיזור . ואולם , עם כניסתו לתפקיד נמסר לו ממקורות של ועדת שביתת הנשק שבנים , כי מספר היהודים בעיר ובסביבותיה נאמד באותו זמן ב 22 , 000 נפש לערך . מסתבר שלוספינוסו סמך על הדיוק של אומדן זה , העריך את מספר היהודים בשאר המחוזות שבאיזור הכיבוש האיטלקי בכמה אלפים , והגיע לאומדן כולל של כ 30 , 000 נפש , לכל הפחות . אשר על כן החליט לדחות את עריכת המיפקד לשלב מאוחר יותר , ונתפנה לטפל בנושא הדחוף והחשוב מכולם שניצב בפניו באותה שעהבחירת המחוז ומקומות היישוב שאליהם יועברו הפליטים היהודים . כפי שנאמר לעיל , נטה לוםפינוסו מלכתחילה לבחור ביישובים ההרריים שבמחוז 11 פרטים על הפעילות המודיעינית של לוספינוסו בתקופת שירותו בניס ( 1940-1928 ) ראה : שור , הפאשיזם באלפ מאריטים , עמ' . 49-48 12 ידיעון ועדת שביתת הנשק , גיליון מס' 57 ( אמצע אפריל , ( 1943 עמ' . 15 מספר הפליטים היהודים במקום גדל במיוחד אחרי המצודים שנעשו במארסיי בימים 24-22 בינואר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי