א. כניסת המפקח לוספינוסו לתפקידו החדש

בליל 19 במארס , 1943 כאשר התייצב המפקח הכללי גוידו לוםפינוסו בפני הדוצ'ה ב'פאלאצו ויניציאה / מסר לו הלה , לפי עדותו של הקצין , הוראה אחת בלבד , וגם זאת בקווים כלליים ביותר : עליו להעביר תוך חודש ימים את היהודים שבאיזור הכיבוש האיטלקי בדרום צרפת למקומות יישוב חדשים , המרוחקים מן החוף לפחות מאה קילומטרים . דבר לא נאמר לו , לפי עדותו , לא באותו מעמד ולא בפגישה שהתקיימה מיד לאחר מכן עם מפקדו , ק' סניסה , על מטרותיה המדיניות והכלל-אנושיות של המשימה שהוטלה עליו . דהיינו , מה יהיה גורלם של יהודים אלה בסופו של דבר , וכיצד יהיה עליו לנהוג ביחס לגורמי הביטחון הגרמניים שבמקום , המצפים ממנו מן הסתם - בהיותו איש משטרה המופקד על ענייני היהודים - שיראה בהם שותפים , ואפילו שותפים פעילים , בקביעת גורל זה . העמדת דברים זו יש בה כדי לעורר את הרושם , כאילו כל מה שנעשה לאחר מכן להבטחת בטחונם של היהודים ולמניעת הסגרתם לידי הגרמנים - ביוזמתו האישית של לוספינוסו נעשה , על פי שיקול דעתו ובזכות עמידתו האיתנה בפני הלחצים שהופעלו עליו . ואמנם כך מתוארת הפרשה ברוב המחקרים שנתפרסמו עד כה בנושא ' . אך תמונה זו איננה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי