פרק שביעי 'משטרת הגזע'האיטלקית בניס בפעולתה (מארס - יולי 1943)