ז. החלטות מוסוליני, גלגוליהן והשלכותיהן

80 הראיון של השגריר פון מאקנזן התקיים כאמור ב 17 במארס 1943 בשעות הערב . על מהלכו נשתמר הדיווח המפורט שחיבר השגריר הגרמני עוד באותו ערב ושיגר לברלין למחרת הבוקר . לדבריו , קרא מוסוליני בעיון רב את חלקו הראשון , העובדתי , של המסמך , ושמע מפיו את הכתוב בחלקו השני , תוך שהוא מהנהן בראשו מפעם לפעם לאות הסכמה , בין לדברים שקרא ובין לדברים ששמע . לאחר מכן הרצה באריכות את תשובתו . הצורך לנקוט בצעדים נמרצים ביותר נגד היהודים 'הנמצאים עדיין באיזור הכיבוש האיטלקי' הוצג לדבריו בצורה ברורה ומשכנעת ביותר . אם הגנרלים 79 מאת פון ריבנטרופ אל שגריר גרמניה ברומא 13 , במארס 1943 ( קלרספלד , הפיתרון הסופי , עמ' ; 184 הנ"ל , וישי אושוויץ , ב , עמ' . ( 240-238 80 באשר לתאריך הפגישה ישנה סתירה בין שתי תעודות , אף על פי שהן שתיהן מאותה תקופה ושתיהן יצאו מידי פון מאקנזן . בדיווחו הראשון של השגריר , מיום 18 במארס , 1943 נאמר כי הוא נפגש עם מוםוליני 'היום בערב' ( להלן , בהערה הבאה . ( לעומת זאת בדיווחו השני , מיום 20 במארס , נאמר כי נקרא לראיון אצל באסטיאניני 'לפי הוראת הדוצ'ה , בהמשך לפגישה עמו מיום 17 בחודש ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי