ה. הערכות איטלקית למניעת הישנות פעולות הגירוש

בראשית חודש מארס של שנת 1943 היו מונחות על שולחנם של קובעי המדיניות האיטלקית ברומא שתי פניות בעניין גורלם של היהודים באיזור הכיבוש האיטלקי בדרום צרפת - והללו היו שונות וסותרות זו את זו בתכלית . האחת , מאת הגנרל ורצ'לינו , המופנת במקורה אל המטה הכללי , ובה הצעה לתבוע שוב מן הממונים על 52 כך נהג פייטרומרקי לכנות את 'מגן דוד' ( באיטלקית : 'כוכב דוד . ( ' 53 ראה לעיל , הערה . 44 בתשובתם ל'הודעה' של פון ריבנטרופ האיטלקים מתייחסים לפנייתו 'מיום 25 בפברואר' - הוא התאריך של תזכיר 'המשרד הראשי לבטחון הרייך , ' ואילו פון ריבנטרופ מסר את 'הודעתו' ב 26 בו . קרוב לוודאי אפוא , שפון ריבנטרופ מסר לאיטלקים העתק מן התזכיר שקיבל , ושני המסמכים הם למעשה אחד . המחוזות הצרפתים לשחרר מיד את היהודים שנעצרו באיזור הכיבוש האיטלקי , תוך אזהרה מפורשת שאם לא יעשו כן יעצרו הם בעצמם . האחרת , מאת שר החוץ הגרמני , ובה תביעה כי תינתנה בכל ההקדם הוראות חד משמעיות לדרגים הצבאיים בדרום צרפת , שיחדלו לאלתר מפעולותיהם המכוונות לשים לאל את הצעדים הננקטים נגד היהודים , ויסייעו כפי מיטב יכולתם בידי השלטונות הצרפתיים ובידי א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי