א. צעדי התגובה הראשונים של הגרמנים לנוכח מדיניות האיטלקים

בחודשים הראשונים של הכיבוש התנהלו המאבקים על גורל היהודים , תושבי האיזור האיטלקי בדרום צרפת , כעיקרו של דבר בין שני צדדים : הדרגים הצבאיים והדיפלומטיים האיטלקיים מזה ושלטונות וישי מזה . אך מן הסתם היו הכל מודעים לעובדה , כי יש בשטח גורם נוסף , שגם לו עניין בנעשה באותה פרשה , ושבוודאי לא יימנע מלהתערב בה אם וכאשר ימצא זאת לנחוץ - הרי הוא הגורם הגרמני . יתירה מזו , לשלטונות הצרפתיים היו כמה וכמה סיבות טובות לעודד התערבות זו . בעקבותיה עשויים היו להימצא במחיצתו של בעל ברית רב עוצמה , שללא ספק עתיד היה לעמוד לצדם ולתמוך בתביעותיהם להטיל גזירות חדשות על היהודים הזרים , בניגוד לדעתם של השלטונות האיטלקיים . בדרך זו עתידה היתה ממשלת וישי לזכות בחיזוק מעמדה המדיני באיזור , ובעקיפין - בחיזוק כוח עמידתה אל מול שאיפותיה הטריטוריאליות של ממשלת איטליה . והרי זה היה הנושא הלאומי החשוב באמת בעיני שלטונות צרפת , ובעיני רבים מבני העם הצרפתי - ולא השאלות הכרוכות במצבם ובגורלם של כמה אלפי פליטים יהודים , שבמחוזותיה הדרומיים של המדינה . כבר ב 8 בינואר , 1943 במהלך שיחת עבודה שיגרתית שנתקיימה בין מפקד הס"ס...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי