אישור מאת ועד דובושאג' ‭')‬בית הכנסת לעדת ישראל נוסח אשכנז‭,('‬ שנושא התעודה רשאי להצטרף לקבוצה הנוסעת לסן ז'רבה ביום 27 ביולי 1943