ב. 'האלמנטים הבלתי רצויים' תושבי האיזור האיטלקי

הנושא החשוב הראשון בתחום בטחון הפנים , שהאיטלקים נדרשו לטפל בו עם תחילת שלטונם בדרום צרפת לא היתה לו , לכאורה , נגיעה ישירה ביהודים . אף על פי כן נקשר גורלם בו כמעט מן היום הראשון , והוא נעשה במרוצת הזמן לאחד הגורמים החשובים בקביעת היחס כלפיהם . בצרפת של וישי , ב'איזור הבלתי כבוש' לשעבר , ישבו זה מכבר פליטים רבים , בכללם פליטים פוליטיים מגרמניה ומאיטליה . משהשתלטו צבאות ' הציר' על האיזור , מצאו פליטים אלה את עצמם פעם נוספת תחת שלטונם של משטרים , שמפני אימתם ובשל התיעוב שחשו כלפיהם נמלטו מביתם ומארץ מולדתם . רב היה אפוא החשש , כי בתנאים המדיניים החדשים שנוצרו יהיו חייהם של רבים מהם תלואים להם מנגד . ואמנם , כוחות הביטחון הגרמניים פעלו ללא שיהוי בכל המחוזות שנכללו בתחומם , כדי להביא במעצר את יוצאי ארצם , אויביהם הפוליטיים משכבר הימים . עם אלה הם כרכו , כדבר מובן מאליו בעיניהם , את הפליטים היהודים , אזרחי הרייך לשעבר ויוצאי ארצות אירופה הכבושות , ואת כל בני משפחותיהם . באותה שעה עמדה גם בפני האיטלקים השאלה , כיצד לנהוג ביחס לאזרחיהם , שנמנו בעבר עם היריבים הפוליטיים הפעילים של המשטר הפאשי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי