פרק חמישי 'איזור הכיבוש האיטלקי': הימים הראשונים (נובמבר - דצמבר 1942)