ביקור החשמנים סוהאר (מפאריס) וז'רליה (מליאון) בווישי להבעת תמיכה במשטרו של המרשל פטן (בצד ימין - לאוואל)