פרק רביעי 'האיזור החופשי' (יוני 1940 - נובמבר 1942)