פרק שלישי ימיה האחרונים של השותפות ב'ציר' (ינואר - ספטמבר 1943)

ב 11 בנובמבר יצאה מדראנסי רכבת המגורשים האחרונה לשנת . 1942 עד אשר נתחדשו הגירושים , ב 9 בפברואר , 1943 נשתנתה המפה הפוליטית והצבאית , בצרפת עצמה ובזירת המלחמה , תכלית שינוי . בליל 8 בנובמבר 1942 נחתו כוחות בעלות הברית בצפון אפריקה ופתחו בה חזית חדשה , שאיימה באופן ישיר על כוחות 'הציר' בלוב , ולטווח ארוך - על כל מערך ההגנה של 'הציר' בדרום אירופה . בתגובה לכך פלשו צבאות 'הציר' בבוקרו של 11 בנובמבר לתחום ממשלת וישי ' , והשלימו את כיבוש כל שטחה של צרפת ( אם כי בווישי נותדה על כנה ממשלתו של המרשל פטן , כממשלה גרורה לכל דבר , חסרת סמכויות של ממש . ( מעתה עבר מרכז הכובד של פעולת הגרמנים נגד האוכלוסייה היהודית מפאריס וסביבותיה אל מחוזות הדרום . שם גם נתחדשה , וביתר שאת , המחלוקת בין שני בעלי הברית ב'נושא היהודי' - אם כי במסגרת פוליטית שונה לחלוטין . במחוזות הדרום מזרחיים של צרפת שלטו האיטלקים בפועל , ויכלו להתערב ולאכוף את דעתם בכל הנוגע לגורלם של כלל היהודים , תהיה אזרחותם אשר תהיה ( ולא לגבי קומץ בעלי האזרחות האיטלקית בלבד . ( באיזור הכיבוש הגרמני , לעומת זאת , לא נשתנו פני הדברים גם לאחר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי