הקונסול הכללי בווישי שולח למשרד החוץ את הדיווח שנתקבל מנאנסי ‭(Nancy)‬ על גירוש היהודים מן העיר ‭25)‬ באוגוסט ‭.(1942‬ בתחתית התעודה חתם מוסוליני באות ‭.M‬