ג. מוסוליני נדרש להכריע בשאלת גורלם של היהודים האיטלקים

ב 22 בספטמבר , 1942 באותו יום עצמו שבו מסר פון ביסמרק את הודעתו , הכינו פקידי משרד החוץ האיטלקי תזכיר קצר לעיונו של מוסוליני . הם הציגו את הבעיה בקוויה הכלליים ואת ההשלכות הפוליטיות העקרוניות הכרוכות בה . בסיום המליצו בצורה חד משמעית לדחות את פניית הגרמנים , על שני הפתרונות המוצעים בה . התזכיר הוגש בלא חתימה , היינו על דעתו ועל אחריותו של השר , והוא חוזר בטיעוניו העיקריים על עמדת המשרד כפי שנתגבשה במהלך השנה שחלפה . עם זאת עולות מתוכו נעימות חדשות , שלא נודעו לפני כן במסמכים רשמיים , ובמסמך שנועד לעיונו של מוסוליני לא כל שכן . במיוחד בולטת נעימת ההסתייגות מן המדיניות הגרמנית כלפי היהודים , לצד הרצון שלא להיות מזוהים עמה , עם מגמותיה ועם 'תוצאותיה הטרגיות . ' ואלה דברי התזכיר : 37 קארפי , הצלה בקרואטיה , עמ' : 419 , 390-389 הנ"ל , יומן פייטרומרקי , עמי . 147-146 פ"טרומרקי פירש מלה זו ביומנו בפשטות : 'חיסולם . ' שגרירות גרמניה הודיעה , ברישום המצורף בזה , שיש בדעת ממשלתה שלא להעניק עוד את היחס המיוחד , שעל פי בקשתנו העניקה ליהודים האיטלקים שבצרפת , בבלגיה ובהולנד . כוונתה של ממשלת גרמני...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי