שגריר איטליה בפאריס מודיע לקונסוליות בצרפת, שמשרד החוץ החליט לא להעניק את הגנתו ליהודים בעלי אזרחות יוונית שבצרפת ‭15)‬ בספטמבר ‭(1942‬