פגישה בין היידריך לבין דארקיה דה־פלפוא (פאריס, 6 במאי ‭.(1942‬ בין השניים נראה מפקד משטרת הביטחון בצרפת, ה' קנוכן.