א. מבצע 'רוח האביב'

בחודשי האביב ובתחילת הקיץ של שנת 1942 הגיעו מעצמות 'הציר' לשיא הצלחותיהן במערכות המלחמה . בחזית המזרח נתחדשה מתקפת הצבא הגרמני במלוא עוזה , ובמהלכה הגיעו יחידותיו עד לשערי סטלינגרד ולמורדות הרי הקווקז . בצפון אפריקה היכו כוחות 'הציר' את הצבא הבריטי בקירנאיקה וחדרו לתוככי מצרים , עד למבואות אל עלמיין , מרחק לא רב מעמק הנילוס ומתעלת סואץ . דומה היה כי דבר לא יעמוד בפני כוחן האדיר של מעצמות 'הציר , ' שאליהן הצטרפה חודשים אחדים לפני כן גם יפן , ובפני עוצמתו של הצבא הגרמני בפרט . זה האחרון כבר שלט - במישרין או בעקיפין , באמצעות ממשלות גרורות - על רוב ארצות אירופה וצפון אפריקה . בארצות אלה הטילו הגרמנים משטר של טרור ללא מצרים על העמים המנוצחים , ובכלל זה פעלו בקנאות ובנחרצות כדי להוציא אל הפועל , תוך שיתוף פעולה פחות או יותר הדוק עם העמים המקומיים , את מדיניותם במה שכונה בפיהם 'הפיתרון הסופי של הבעיה היהודית . ' בצרפת דרשו הגרמנים את החזרתו לראשות ממשלת וישי של האיש הנאמן עליהם , פייר לאוואל , והשיגו זאת ב 16 באפריל . כעבור יומיים מינה לאוואל את אחד ממקורביו , ר' בוסקה , לממונה על המשטרה הצ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי