פרק שני תקופת המצודים הגדולים והגירושים 'מזרחה' (יולי - נובמבר 1942)