חלק ראשון צפון צרפת - 'האיזור הכבוש' (יוני 1940 - ספטמבר 1943)