ד. תוניסיה

ארץ אחרת שבה עמדו השלטונות האיטלקיים בפני קשיים דומים לאלה שבצרפת ביחס למעמד היהודים היתה תוניסיה . ארץ זו היתה גם היא בתחום שלטונה של ממשלת וישי , מיוני , 1940 ומאמצע נובמבר 1942 ועד אמצע מאי 1943 שלטו בה במשותף כוחות ' הציר / שנחתו על אדמתה כדי לגונן עליה , לפי טענתם , בפני פלישה אפשרית של בעלות הברית . גם בארץ זו הונהגו בשנים , 1942-1940 ביוזמת ממשלת וישי , חוקי אפליה חברתית ונישול כלכלי כלפי היהודים , כדוגמת אלה שהיו נהוגים באותה תקופה בצרפת . לאחר שהשתלטו עליה הגרמנים ניצבו גם יהודי תוניסיה בפני סכנות קיומיות , כשאר היהודים שבארצות אירופה הכבושות . בשתי תקופות אלה הגנה הנציגות הקונסולרית האיטלקית בתוניס , באישור הממונים עליה ברומא , על אזרחיה היהודים תושבי המקום , שמספרם עלה במקצת על חמשת אלפים נפש . עד נובמבר 1942 עמדה הנציגות על כך שגזירות ממשלת וישי לא יחולו עליהם , ועל פי רוב השיגה זאת , למעשה אם לא להלכה,- בששת החודשים של שלטון כוחות 'הציר' מנעה כל פגיעה בהם וברכושם . המייחד את הפעולה שנעשתה בתוניסיה לעומת זו שבשאר הארצות הוא , שבתוניסיה ראו השלטונות האיטלקיים בהגנה על אזרחיה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי