ג. מספר היהודים בצרפת

מספר היהודים שישבו בצרפת כולה ערב הפלישה הגרמנית נאמד בכ ; 350 , 000 רבים בתוכם היו עדיין בחזקת 'זרים' לפי החוק הצרפתי - היינו , מהגרים ממזרח אירופה או פליטים מגרמניה ומאוסטריה , שלא היו זכאים לקבל את האזרחות הצרפתית . כמאתיים אלף יהודים ישבו בפאריס ובסביבותיה , וקצת למעלה ממאה אלף בכל אותם המחוזות שבצפון המדינה ובמערבה , שעתידים היו להיכלל ב'איזור הכבוש . ' באותה תקופה ישבו במחוזות שעתידים היו להיכלל בתחום ממשלת וישי כמה רבבות יהודים בלבד , כפי הנראה לא יותר מ . 40 , 000 תמונה זו נשתנתה מאוד במהלך שנות המלחמה , שכן יהודים רבים נטשו את ביתם שב'איזור הכבוש' וביקשו מקלט במחוזות הדרום . מספר היהודים שישבו בתחום ממשלת וישי במחצית הראשונה של שנת 1942 ( היינו לפני שהחלו הגירושים הגדולים גם מאיזור זה ובטרם פלשו אליו צבאות גרמניה ואיטליה ) אינו ידוע בוודאות והיה נושא להערכות שונות ולעתים אף משונות ' . האמת 31 מקורות אנטישמיים צרפתיים שונים פרסמו בימים ההם הערכות מופרזות ביותר לגבי מספר היא , שקביעה מדויקת של מספר זה כרוכה בקשיים אובייקטיביים גדולים מכמה סיבות . אל האיזור הגיעו , כבר בעצם ימי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי