'קו התחום' בין שני האזורים שבהם חולקה צרפת על פי הסכם שביתת הנשק מיוני 1940 (מודגשים שמות המחנות העיקריים)