א. המדיניות האיטלקית ערב פרוץ המלחמה ובשנותיה הראשונות

במהלך שנת , 1937 ולכל המאוחר בתחילת , 1938 בא מוסוליני לכלל מסקנה , כי מלחמה כוללת בין המעצמות הגדולות היא לא רק בלתי נמנעת - בכך האמין במעורפל זה שנים אלא גם קרובה להתרחש . עם זאת העריך , על סמך נתונים שהיו בידיו ודברים שהשמיעו בעלי בריתו מזמן לזמן באוזניו ובאוזני מקורביו , שמלחמה זו לא תחל - דהיינו , שגרמניה לא תפתח בה - אלא כעבור ארבע או חמש שנים , ובכל מקרה לא לפני שלהי שנת 1942 או תחילת ' . 1943 עד לאותו מועד צריכים היו להשלים , על פי התכנון שנעשה בהנחייתו , את תהליך ההצטיידות מחדש של הצבא האיטלקי על שלוש זרועותיו ואת העברת התעשייה אל פסי ייצור מלחמתי מלא . וכך , בשעת המבחן היעודה היתה צריכה המדינה הפאשיסטית להיות מסוגלת להיכנס אל זירת ההתמודדות כשהיא מצוידת בכלים שווים לאלה שבידי אויביה , וכן - מה שהיה לא פחות חשוב בעיני מנהיגיה - כשהיא עומדת בשורה אחת עם בעלת בריתה הנאצית בעוצמתה הצבאית והכלכלית , וממילא במשקלה הפוליטי היחסי , לקראת היום שבו ייפתח המשא ומתן על תנאי השלום ועל טיבו של 'הסדר החדש' העתיד לקום . בשנים שקדמו לפרוץ המלחמה נקטה גרמניה בצעדים מפתיעים , ללא התייעצות מוקדמ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי