הקדמה

בימי מלחמת העולם השנייה , כאשר ברוב ארצות אירופה נרדפו היהודים על צווארם בידי הגרמנים ובידי משתפי פעולה עמהם מקרב העמים , היו שלושה איים בודדים שבהם התנהלו חיי היהודים בתנאים אנושיים ובהרגשת ביטחון יחסית . אלה היו האזורים שתהפוכות המלחמה הביאום בכיבוש הצבא האיטלקי : רוב שטחה של יוון ההיסטורית , מקצת חבלי קרואטיה ודלמטיה ומחוזותיה הדרום מזרחיים של צרפת . אל אזורים אלה יש להוסיף את תוניסיה , שאמנם לא היתה שטח כיבוש , אבל לנציגות האיטלקית היתה בה השפעה ניכרת מאז חתימת הסכם שביתת הנשק , ביוני , 1940 ולאחר נחיתת כוחות 'הציר' על אדמתה , בנובמבר , 1942 לא כל שכן . בכל האזורים האלה הגנו השלטונות האיטלקיים על היהודים ומנעו את פרסומן של חוקות גזע ( ביוון ) או את החלתן על אזרחיהם ( בכל יתר האזורים . ( מעל לכל התנגדו האיטלקים לתביעת הגרמנים להסגיר לידיהם יהודים , תושבי אזורים אלה או פליטים שמצאו בהם מקלט , וגם מנעו מגורמים מקומיים , כגון אנשי אוסטשה קרואטים או שוטרי ממשלת וישי , לעשות זאת . עד 8 בספטמבר , 1943 מועד כניעת איטליה , נהנו למעלה מארבעים אלף יהודים מחסות השלטונות האיטלקיים . רבים מתוכם ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי