בין שבט לחסד השלטונות האיטלקיים ויהודי צרפת ותוניסיה בימי מלחמת העולם השנייה

דניאל קארפי מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל דניאל קארפי בין שבט לחסד השלטונות האיטלקיים ויהודי צרפת ותוניסיה בימי מלחמת העולם השנייה דניאל קארפי בין שבט לחסד השלטונות האיטלקיים ויהודי צרפת ותוניסיה בימי מלחמת העולם השנייה A V מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי