מה גוף: הבשורה על פי הבשר

שנא סלהוב למיכל יפו , שבט התשס"ט מי שהוא , מה שהוא , הולך לי בגוף , מה זה ? אמא ? זאת את ? פרנקפורט , 29 1928 לא שאנו מדמים את האלוהים רואה , שומע , מדבר , זועם , אוהב , משום שאנו רואים , מדברים , זועמים , אוהבים , אלא איפכא מסתברא : אנו יכולים לראות , לשמוע , לדבר , לזעום , לאהוב רק על שום שאלוהים רואה , שומע , מדבר , זועם , אוהב . ( פרנץ רוזנצווייג , "על האנתרופומורפיזם , " נהריים , תרגם : יהושע עמיר , עמ' ( 35 לונדון , אפריל 1945 פרנסים בייקון מציג בתערוכה קבוצתית את הטריפטיכון שלושה מתווים לדמות על בסיס הצליבה , ( 1944 ) ואת הציור דמות בנוף . ( 1945 ) פריז , אפריל 1945 למדו לקרוא : אלה כתבי קודש . אנו מגזעם של מי שנשרפים במשרפות ומומתים בגאזים במאידאנק , ואנו גם מגזעם של הנאצים . התפקיד השוויוני של משרפות בוכנוואלד , של הרעב , של קברי האחים בברגן בלזן . בקברים אלה יש לנו חלק . השלדים הללו שהם כה להפליא זהים , שלדיה של משפחה אירופית הם . לא באיי סונדה ולא באיזה חבל ארץ באזור האוקיאנוס השקט התרחשו אירועים אלה , אלא על אדמתנו שלנו ,  אל הספר
הקיבוץ המאוחד